Välj en sida

Ny Hemsida Under Uppbyggnad.

”Do not nurture people – nurture their primary task – then you nurture people”  ( Isabel Menzies Lyth )

 

Valence Consulting AB har som huvuduppgift att bidra till samhällsnytta genom att bistå till ändamålsenligt arbete i privata, offentliga och ideella organisationer.

Vi arbetar med de frågeställningar som uppdragsgivarna formulerar och som är aktuella, relevanta och autentiska i deras arbetsvardag. Våra insatser ”skräddarsys” efter de branschspecifika frågor som präglar olika verksamheter.

Vårt bidrag är generellt sett att bidra till organisations -psykologisk belysning av vad som främjar/hämmar uppgiftsinriktat arbete i olika arbetssituationer. Detta sker genom t.ex. genom:

– tillskott av användbara teoretiska begrepp som kan fördjupa förståelsen av vad som försiggår.

-genom vår breda och djupa erfarenhet tolka också till synes irrationella skeendens innebörd och mening.

-samarbeta kring problemlösning och utveckling.

”Do not nurture people …..” betyder att vi fokuserar på arbetsrelationer mellan befattningshavare i deras yrkesutövning snarare än på personrelationer.

Vårt motto är: ”Allvar är roligt!