Administration
 
 

Administrationen inom Valence Consulting har till uppgift att arrangera och upprätthålla yttre och inre förutsättningar för företagets arbete. Den är ett stödsystem både för att leda företaget och för att tillrättalägga för konsultinsatser. Hit hör bevakning av kontakter via telefon, fax och mail samt tidbokning. Man handhar också kundbrev, fakturor, kundregister med mera. Administratören deltar också i direkt konsultativt arbete vid uppdrag hos kund.


Bemanningen består av

 

Jessica Alvefelt
Strandvägen 30 
457 72 Grebbestad  

tel: 0525-616 10
mobil: 0707-46 15 00
e-post:jessica.alvefelt@gmail.com

Kundkontakter
Fakturor
Tidbokning

 
  
 
Valence Consulting samarbetar med Waxholms bokföringsbyrå AB och med auktoriserad revisor Elisabeth Ponteus, Revidentia.