Arbetssätt
 

 

Valence Consulting AB bidrar till utveckling av kunders arbete genom:

Avtal med ansvarig ledning för att legitimera att lärande från konsultens insats är ändamålsenlig för kundföretaget och att förutsättningarna finns för tillämpning av lärdomar från konsultinsatsen i kundorganisationens verklighet.
 

-  Konsultativt förhållningssätt som bistår enskildas och gruppers arbete att utforma sitt arbete med hänsyn till individ-, grupp- och organisationspsykologiska faktorer

Vi är i uppdrag lojala med kundernas målsättning.

Vi arbetar ofta i mellanrummet mellan behov av förändring och oro för ändring.

Vårt viktigaste bidrag är ofta att belysa psykiska skeenden som påverkar arbetet. Vår erfarenhet är att kunden oftast vet bäst vad som behöver göras. Vi håller oss till att bistå till att se vad som sker/inte sker och varför.

Vi bidrar till bredd och djup i beslutsunderlag och handlingsalternativ.