Krishantering - Crisis Management
 
 

När en katastrof drabbar ett samhälle eller en organisation uppstår ofta förvirring. I ett akut skede är det primära målet att rädda liv medan nästa fas i katastrofarbetet kan vara svåröverskådlig  och prioritetsordningen oklar. De vanliga rollerna och uppgifterna individerna har i en organisation åsidosätts och det är inte ovanligt med konflikter. I katastrofsituationer uppstår temporära organisationer där människor får ny roller som finns till endast så länge som uppgiften kvarstår.
God planering i den ordinarie organisationen kan underlätta och effektivisera den temporära organisationens arbete.