CV Lars Gustafsson

 


Lars Gustafsson
Valence Consulting AB
Västerskogen 2
185 94 Vaxholm

tel/fax          08-541 373 90
mobil           0708-83 44 70
e-mail          valence_consulting@email.com

Lars Gustafsson har sedan 1980 arbetat som konsult med huvudinriktning på:

* Chef och ledningsprogram inom offentlig och privat verksamhet
* Ledningsgrupp och ledningsutveckling
* Organisationsutveckling
* Teamutveckling
* Handledning/konsultation till chefer och ledare, individuellt och i grupp
 

 
Utbildning

Solna Läroverk
inf SS (Infanteriets stridsskola)

Göteborgs universitet, psykologexamen
 
 

1963 - 66
1969 - 72

1968 - 76
 
Kvalifikationer


Officer - RO/KN
Leg. psykolog
Familjeterapeut
Gruppterapeut
Handledare
Individualterapeut
 


 


1972
1978
1980
1981
1981
1987
 


Yrkeserfarenhet


Skolpsykolog Göteborgs kommun

Psykolog Danderyds sjukhus

Konsult (eget företag) Valens Konsulter

Konsult (anställd) Sandahl Partners AB

Konsult (eget företag) Valence Consulting AB
 

 


1972 - 1980

1985

1980 - 1992

1992 - 1998

1998 -
 
 
Arbetskonferenserfarenhet

Medlem:
Storgrupp (internationell konferens)
AGSLO
AGSLO

Konsult:

AGSLO
AGSLO
Konferens Leicester
Konferens Leicester
Konferens Norge
Konferens Grubb Inst.
Konferens Grubb Ins
Konferens Grubb Inst.
Grupprelationer Nederländerna 
Grupprelationer Nederländerna

2 dagar
7 dagar
7 dagar


7 dagar
7 dagar
(övn. grupp)
14 dagar
7 dagar
7 dagar
7 dagar
7 dagar
7 dagar
7 dagar

1976, -77
1981
1982


1983, -91
1993, -95, -96
1989
1990
1991
1997
1998
1999
2000
2001