Grundbultar
 
 


”Det mest tröstande, stödjande och stärkande för människor i kris är att bistå dem att återerövra tron till sin professionella funktionsförmåga”

Caroline Garland

 
 


Teori


Valence Consulting – en teoretisk modell

Skillnader mellan konsultorganisation och konsulterande organisation

Tankar om begreppet ”roll” i arbetssituationer

 


  Arbetssätt


  Valence Consultings bidrag till kunders
   utveckling