Handledning – ”från skräphög till kompost”
 
 

Handledning är en metod att integrera teori, praktik och personlig stil i människans yrkesutövning. Handledning innebär att lära av egna och andras erfarenheter genom reflektion, vilket leder till både professionell utveckling och emotionell avlastning (”från skräphög till kompost”). Handledningsprocessens olika delar kan förenklat beskrivas

- ökad kunskap
- fördjupad förståelse
- förändrad medvetenhet
- insikt
- hållning


Handledningssituationen främjas av regelbundenhet, tillfällen som garanterar tillit sträcker sig över längre tidsperioder, till exempel ett halvt till ett år. Förhållande mellan verksamheten och ledning samt förutsättningarna för handledningen bör klargöras i inledningsskedet. Handledningen kan ges enskilt eller i grupp. I grupp utnyttjar man i högre grad varandras erfarenheter medan enskild handledning ger mer tid för varje individ.