Samarbetande kollegor
 
 

Valence Consulting har genom nära samarbete med utvalda kollegor möjlighet att bemanna även större uppdrag. Klicka på namnet för närmare presentation

Ingela Magnusson, OGI-Psykologkonsult
Björn Josefsson
, Proforum AB
Hadi Rahimi Danesh, Rehab- Hadi Rahimi


 

  Ingela Magnusson, OGI Psykologkonsult

Oppgården, Norra Fjöle
671 95  Klässbol

Telefon: 0570-46 50 44
Fax: 0570-46 50 44 

E-mail ogi-psykologkonsult@swipnet.se

Besöksadress Kungsgatan 10B, Göteborg

Ingela Magnusson är leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut och har specialistbehörighet inom arbetslivets psykologi. Ingela har sedan 1988 bedrivit konsultarbete på individ-, grupp och organisationsnivå. Hon genomför utbildningar kring olika temata, t ex ”ledarskap i dialog” som riktar sig till kvinnliga chefer. Ingela deltar även i andra arrangerade utbildningar t ex hos St Lukasstiftelsen. Då undervisar hon främst om grupp- och organisationsprocesser, olika ledarroller och samspelet mellan ledare och ledda.

Ingela lägger ofta upp arbete med organisationsutveckling utifrån att all personal arbetar med en dubbel huvuduppgift. Huvuduppgift ett är något som är aktuellt för organisationen, exempelvis att tydliggöra en roll, struktur eller att arbeta med kvalitetssäkring. Huvuduppgift två är att med konsultationshjälp belysa de grupprocesser som visar sig då man jobbar med huvuduppgift ett. Med detta upplägg är det viktigt att design och uppläggning är väl förankrad i organisationen och att alla deltagare är införstådda med sina roller.

Tillbaka till toppen
 

 


Björn Josefsson, Proforum AB
                                       
       Smedjegatan 20
       452 35 Strömstad
       
       Telefon och fax: 0526 - 10 10 8
       Mobil: 0708 - 21 87 66

       E-post: info@proforum.nu
                                      Hemsida: www.proforum.nu
 


Björn Josefsson är leg. Psykolog/ leg. Psykoterapeut, Diplomerad Gruppanalytiker vid IGA i Oslo och har arbetat som organisationskonsult sedan –89.

Björn konsulterar till små och stora sociala system med en övergripande hållning att bidra till utveckling av uppdragsgivarens egen förmåga att hantera komplexa uppgifter. Ansatsen är ”psykosystemisk” och uppdragsgivare brukar uppskatta hans förmåga att rättframt använda sin intuition och känsla i ”här-och-nu.

Verksamheten består av organisationsutvecklande konsultationer till ledare och grupper; ledarutveckling, handledning, konflikthantering/ problemlösning, och teamutveckling.  Björn har också anlitats som konsultstöd vid rekrytering i nyckelbefattningar  och arbetar även med kartläggnings/ utvärderingsinstrument av olika slag.

Tillbaka till toppen
 

 
Hadi Rahimi Danesh, Rehab- Hadi Rahimi

Grönstensvägen 8
752 41 Uppsala
telefon: 018-55 22 59
mobil: 070-755 28 42
e-mail:
hadi.rahimi@telia.com
besöksadress: Drottninggatan 12, Uppsala
hemsida: www.hrd.se

Hadi Rahimi Danesh är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut med gruppanalys som inriktning. Han är handledarutbildad med många års erfarenhet av arbete som konsult och terapeut. Hadi är inspirerad av de tankar som har anknytning till Tavistockinstitutet och han har deltagit i flera grupprelationskonferenser. Han är har även arbetat som stab vid AGSLOkonferenser. Hadi har lång erfarenhet av handledning, grupp- och organisationsutveckling både inom privat och offentlig sektor. Hadi har flerårig erfarenhet av företagshälsovård och har utvecklat metoder i arbete med psykisk ohälsa, på grupp- och organisationsnivå. Hadi är intresserad av medvetna och omedvetna skeenden i arbetsgrupper och hur undersökningen av dessa skeenden kan underlätta en arbetsgrupps utveckling.

Tillbaka till toppen