Konsultation – ”ett professionellt rådrum”
 
 

Konsultation syftar till att lösa problem kortsiktigt och öka problemlösningsförmågan kortsiktigt. Konsultation innebär att genom dialog med en professionell konsult undersöka hur en situation bättre kan förstås och eventuellt förändras. Genom att upprätta ”ett professionellt rådrum” ges andrum och svängrum att se både nya vinklar på frågeställningen och nya handledningsalternativ. Ofta handlar konsultation om vad som främjar respektive hindrar målinriktat arbete. Konsultationsarbetet kan förenklat beskrivas som:
  -  belysning av skeenden
  - 
problemlösning
 -  handlingsalternativ

Konsultation är en bruksvara (= vid behov) som inleds med kartläggning av förutsättningarna att utnyttja konsultinsatserna i praktiskt arbete. Konsultation kan användas för arbete individuellt eller i grupp, till samarbete mellan grupper eller till en hel organisation. Insatsen anpassas efter vad som är ändamålsenligt i varje särskild situation.