Lars Gustafsson
 
 

Lars Gustafsson är legitimerad psykolog och utbildad vid Göteborgs universitet 1968 – 76. Han har vidareutbildning inom individual- och gruppterapi motsvarande steg II, familjeterapi samt handledarutbildning i psykosocialt arbete.
Parallellt med psykologstudierna genomgick Lars Gustafsson utbildning till reservofficer och utnämndes 1983 till kapten i Svea Livgardes reserv. Han blev senare krigsplacerad inom informationsverksamhet.


Lars har erfarenhet av Tavistocktraditionens grupprelationskonferenser sedan 1976 – först som deltagare och från 1983 som konsult i Sverige, Irland, England, Holland och Norge. Hans yrkesmässiga start var vid skoldaghem, yrkessärskola och omsorgsverksamhet. Sedan 1982 har Lars arbetat med konsultation och handledning av ledare, team och organisationer med Tavistocktraditionen som teoretisk och praktisk bas.

Lars arbetade i egen regi 1985 – 1992  under företagsnamnet Valens konsulter och som anställd vid Sandahl Partners 1992– 98. 1998 bildades Valence Consulting som en konsulterande organisation. CV Lars Gustafsson