Valence Consulting – en konsulterande organisation
 
 

Huvuduppgiften för Valence Consulting är att bidra med organisationspsykologisk kunskap till arbete.

Valence Consulting bistår med organisationspsykologisk kunskap till enskilda yrkesutövare, till professionella relationer inom och mellan grupper, till specialistfunktioner och till ledningsgrupper på alla nivåer. Valence Consulting är organiserat för att bidra till kundorganisationens arbete att nå sina målsättningar. Vi arbetar därför som en ”konsulterande organisation” som samverkar med uppdragsgivarna för att forma en organisatorisk ram runt konsultinsatser.

För olika kunder anpassar vi vårt arbete till deras specifika verksamhet och bransch. Vår erfarenhet är att arbete i olika organisationer har uppgiftsspecifik karaktär som präglar det professionella arbetet.