Referenser
 
 

Lars Mård, personal controler, VGR

Regionens Hus
462 80 Vänersborg
tel: 0521–27 53 56

Chefs- och ledarutbildning för  primär- och tandvården inom Västra Götalandsregionen.
25 dagar/år/kurs. Pågående sedan 2001

 

 


Paula Liljeberg
, sektionschef, Maria Ungdomsmottagning

Box 500
112 81 Stockholm
tel: 08-672 45 00

Handledning av chefssjuksköterskor och psykologer.
Pågående sedan 1997
 

 
Sören Johansson
, kursledare
Chalmers Lindholmen Högskola AB

Sjöfartsutbildningen
Box 114
471 22 Vallhamn
tel: 070-603 72 43
 

Lars-Erik Carlsson
, kursansvarig
Sjösäkerhetscentrum


Box 8873
402 72 Göteborg
tel: 031-772 60 64
 
 

Crowd and Crisis Management, utbildning av sjöbefäl. Pågående sedan 2002.
 

För ytterligare referenser, kontakta administrationen: Emma Malmqvist