Teori
 
Valence Consulting arbetar enligt denna teoretiska mode
ll:

 


 

 
Skillnader mellan en konsulterande organisation och en konsultorganisation utmärks av:
 
  Konsultorganisation   Konsulterande organisation
 

Kontrakt
Förändring
Relevans
Gerilla/sekt
  tröst
  guru
Sekretess/tystnadsplikt
Makt

  Avtal
  Transformation
  Legitimitet
  Kreativitet
   problemlösning
   arbete/lärande
  Diskretion + rapportering
  Auktoritet

   
 

Tankar om begreppet ”roll” i arbetssituationer:

Begreppet ”roll” avser här arbetsroll snarare än psykologisk eller sociologisk roll.

Arbetsroll är ett uttryck för hur någons inre bild (organization-in-the-mind) yttrar sig i arbete

Medlemmar i en organisation har så många roller att arbeta i som har ”system” att tillhöra och verka inom

Medarbetare kan inte ges en roll (regler kan ges) utan rollen behöver upptäckas, utprövas och utformas

Saknas roller behövs regler

Arbete i en roll är en färdighet (rollen syns inte, bara beteenden)

Rollen är inte receptet utan den färdiga rätten

Rollen innebär ständigt anpassning till inre och yttre skeenden (jämför segling)

Arbete i roll är det sätt som medarbetare kan bidra till verksamhetens arbete – och samtidigt själv komma till sin rätt

Arbete i en roll ”transformerar” makt till auktoritet

 Källor: Valence Consulting, The Grubb Institute.