Utbildning - "kunskap motverkar vanmakt"
 
 

Utbildning syftar till att ge kunskap om och förståelse för utövning av ett yrke. Utbildning innebär att få perspektiv på och begrepp för arbetets innehåll. Genom att lära av teori läggs grunden för en professionell självkänsla. Lärosituationen när det gäller psykologi (individ- grupp- och organisationspsykologi) behöver ge både intellektuellt och emotionellt utrymme för att ta in och ta till sig kunskaper. Utformningen av utbildning anpassas till vad som behövs och är användbart. Följaktligen skräddarsys kurser efter deltagares och organisationers olika behov och förutsättningar och handlingsalternativ